Thursday, 29 March 2012

Etnomatematik Mencabar Eropusatisme

Penulis: Mohammad Alinor Abdul Kadir
Pautan: http://www.kesturi.net/archives/844

Sinopsis:
Artikel ini membincangkan beberapa persoalan yang timbul mengenai permasalahan melibatkan etnomatematik termasuk sejarah perlaksanaannya. Antara permasalahan awal etnomatematik adalah permasalahan yang berkaitan kepada pengajaran matematik kepada kanak-kanak sekolah rendah dan menengah dalam bahasa Sepanyol atau Portugis di Amerika Selatan. Masalah yang timbul adalah kanak-kanak tersebut tidak mampu memahami matematik yang diajarkan dalam bahasa Sepanyol dan Portugis kerana bahasa ibunda kanak-kanak ini adalah bahasa Brazil, bahasa Argentina, bahasa Mexico, bahasa Peru, dll. Kesannya adalah kanak-kanak tersebut gagal memahami matematik. Seperti juga masalah kita di Malaysia, mengajarkan matematik menggunakan bahasa Inggeris yang bukan bahasa ibunda kanak-kanak iaitu bahasa Melayu, bahasa Tamil dan bahasa Mandarin. Inilah permasalahan asalnya. Jadi, melalui artikel ini, penulis merungkai teknik-teknik pengajaran matematik berkonsepkan budaya dan kesenian di samping tinjauan lampau oleh pengkaji-pengkaji dari luar negara.

Ulasan / Kritikan:
Artikel ini sangat berguna dan memberi serba sedikit maklumat mengenai pengajaran berkonsepkan etnomatematik.

No comments:

Post a Comment