Thursday, 22 March 2012

Ethnomathematics research in South Africa

Penulis: Paul Laridon, Mogege Mosimege dan David Mogari
Pautan: http://books.google.com.my/books?id=byWHt_NVUEgC&pg=RA3-PA2017&dq=Ethnomathematics&lr=&as_drrb_is=q&as_minm_is=0&as_miny_is=&as_maxm_is=0&as_maxy_is=&as_brr=1&ei=icRbS-6UIpOSlASOj422DA&cd=1&redir_esc=y#v=onepage&q=Ethnomathematics&f=false

Sinopsis:
Mencerminkan kerja teori dan ideologi yang telah menyumbang kepada pertumbuhan penyelidikan pendidikan matematik di Afrika Selatan. Kajian ini menyediakan analisis sejarah kuasa-kuasa yang telah berubah dan berbentuk matematik kurikulum selama ini. Tema-tema yang dikaji dan diterokai termasuk pedagogi radikal, amalan bilik darjah progresif, ethnomathematics termasuk pendidikan matematik di Afrika Selatan merangkumi penyelidikan dalam konteks tempatan dan antarabangsa.

Ulasan / Kritikan:
Artikel ini sangat berguna dan baik sebagai bahan bacaan. Selain itu, ia mengukuhkan lagi hujah bahawa pentingnya budaya dan kesenian di dalam pendidikan matematik pada masa sekarang.

No comments:

Post a Comment