Friday, 23 March 2012

Artikel 5


Research About Mathematics Achievement In The Rural Circumstance
Oleh: Craig B. Howley dan Erik Gunn

Daripada:

Kajian Ini dijalankan untuk melihat tahap pencapaian matematik di kawasan luar bandar. Melalui kajian ini didapati antara masalah yang menyebabkan jurang perbezaan dalam bidang pendidikan ialah pekerjaan keluarga. Ini menyebabkan pencapaian matematik di kawasan luar bandar merosot berbanding dengan kawasan bandar.  Ini mungkin berlaku kerana kekurangan perhatian dikalangan keluarga yang berpendapatan rendah. Ini turut disokong oleh kajian yang dijalankan di Australia di mana kebanykkan murid di sana tidak menyambung pelajaran tetapi hanya duduk di rumah ekoran daripada masalah kewangan yang di alami.
Selain itu juga, kajian yang dijalankan menunjukkan orang yang tinggal di luar bandar dibebani dengan kerenah orang bandar yang menggelar mereka sebagai tidak berpengetahuan dan bodoh. Mereka dikritik dengan teruk. Dan Ini mungkin salah satu penyebab berlakunya jurang diantara bandar dan luar bandar iaitu sikap. Ini memberikan impak yang negatif terhadap pembelajaran kerana tiada sokongan diberika bagi pendidikan orang luar bandar.
Disamping itu juga, ibu bapa yang tidak berpengetahuan juga menyumbang kea rah masalah ini. Ini kerana ianya member impak kepada prestasi murid tersebut. Ini disokong oleh Howell et al (1996) yang menyatakan bahawa kesan terhadap murid luar bandar adalah kerana ibu bapa yang tidak bersekolah. Ini menyebabkan perbezaan pendidikan tersebut.
Secara kesimpulannya, berlaku perbezaan di bahagian pendidikan bagi murid luar bandar dan bandar bermulanya di persekitaran murid iaitu keluarga. Oleh yang demikian, perhatian sewajarnya perlu diberi kepada keluarga yang bermasalah untuk membantu meningkatkan kualiti pendidikan luar bandar.

No comments:

Post a Comment