Friday, 30 March 2012

Artikel 1

ANTARA AKU, MEREKA, DAN PERALATAN PPSMI
Oleh: Philip ak Pupur

RINGKASAN
Kajian ini merupakan satu penyelidikan tindakan yang dijalankan dengan rakan kolaborasi serta guru-guru ETeMS di SK St John Taee, Serian terhadap penggunaan peralatan PPSMI. Kajian ini dibuat apabila didapati peralatan PPSMI yang dibekalkan ke sekolah jarang digunakan dan didapati juga ada daripada kalangan guru ETeMS langsung tidak memanfaatkan kemudahan yang disediakan. Kerajaan berhabisan berusaha mengeluarkan dana bagi membantu meningkatkan lagi tahap kecekapan berbahasa inggeris guru-guru Sains dan Matematik. Namun, pelbagai alasan yang sering dikemukakan adalah seperti tidak tahu dan tidak yakin menggunakan peralatan yang disediakan. Kajian juga dibuat untuk meningkatkan kemahiran melatih serta amalan kendiri dalam menggunakan dan mengendalikan peralatan PPSMI.

Kritikan dan komen:

Artikel ini sangat bagus kerana ia mendedahkan realiti sebenar yang berlaku di sekolah. Tidak dinafikan, malah disokong bahawa peralatan PPSMI yang dibekalkan tidak digunakan langsung oleh guru-guru disekolah. Dan,factor-faktornya tetap sama iaitu tidak ada kemahiran kendalihan alatan. Sepatutnya guru perlu belajar cara untuk menggunakan peralatan yang dibekalkan bagi mengatasi masalah ini. Kegagalan atau kejayaan pendidikan era maklumat ini bergantung kepada peranan yang dimainkan oleh guru (Mohd Safarin, 2001). Sekiranya guru tidak menggunakan peralatan yang dibekalkan, bermakna usaha kerajaan untuk meningkatkan kecekapan berbahasa inggeris di kalangan guru-guru sains dan matematik adalah sia-sia. Sepatutnya guru-guru penggunakan peralatan PPSMI yang dibekalkan semaksimum yang boleh. Mungkin dengan penggunaan bahan akan mampu meningkatkan lagi tahap penguasaan bahasa inggeris guru-guru. Peranan bahasa sangat penting dan akan mempengaruhi pencapaian pelajar.
Kekuatan artikel adalah instrument kajian (soal selidik) sangat sesuai digunakan. Kelemahannya pula, kajian ini hanya melibatkan 7 orang sahaja. Hasil kajian ini tidak boleh dianggap sebagai tanggapan semua guru yang terlibat dengan PPSMI.

No comments:

Post a Comment