Thursday, 29 March 2012

Artikel 4


Why Using International Comparative Math And Science Achievement Data From TIMSS Is Not Helpful
Oleh: William G. Holiday & Berchie W. Holiday (2003)

Daripada:

Kita sedia maklum TIMMS dilaksanakan untuk membuat perbandingan di antara pencapaian matematik di kalangan negara-negara antarabangsa. Namun begitu, terdapat juga kajian yang dijalankan menunjukkan bahawa keputusan yang diperolehi oleh TIMMS tidak membantu dalam menentukan pencapaian murid-murid tersebut di dalam bidang matematik.
Ini kerana, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan keputusan tersebut kurang berguna. Antaranya ialah:

  1. Penggunaan bahasa ibunda yang berbeza
  2. Sampel yang digunakan sedikit
  3. Kurikulum yang dibina berbeza
  4. Pemilihan responden yang tidak mengikuti standard yang ditetapkan
  5. Persediaan murid yang berbeza

Melalui artikel ini, didapati keputusan TIMSS yang dikeluarkan adalah kurang tepat untuk digunakan di dalam menentukan ranking bagi setiap negara dalam subjek matematik. Penilaian dan refleksi sepenuhnya diperlukan dalam memastikan keputusan TIMMS tersebut berguna seperti penyelarasan bahasa yang akan memudahkan murid semasa menjawab soalan serta pemilihan responden yang teliti dan telus. Ini akan dapat membantu menambahbaik TIMMS pada masa hadapan.
Secara keseluruhannya, TIMSS adalah satu keuputusan yang boleh kira di ambil berat oleh sesetengah negara. Namun begitu, sekiranya keputusan yang diberikan tidak berguna, seharusnya kewangan yang dikeluarkan boleh disalurkan kepada bahagian-bahaian pendidikan yang lain seperti menyediakan kemudahan yang cukup kepada sekolah-sekolah.

No comments:

Post a Comment