Friday, 23 March 2012

Perbentangan Kumpulan 4: AKSES & EKUITI

Salah satu isu mengenai akses dan ekuiti adalah "Perguruan".
1) Penempatan guru - bilangan guru lelaki dan perempuan tidak sekata serta guru perempuan yang berisiko ditempatkan di kawasan luar bandar atau pedalaman
2) Tuntutan temapat kerja - prestasi LNPT / PPI berdasarkan keputusan peperiksaan atau ujian
3) Kemahiran komunikasi - penggunaan bahasa yang tidak efektif
4) Interaksi sosial - guru tidak berperanan sebagai modal

Untuk paparan slide, klik di sini - - -

No comments:

Post a Comment