Thursday, 29 March 2012

Artikel 5


Mathematics And Science Achievement In Malaysia
Oleh: Hui Peng Liew & Suet-ling Pong (2004)

Daripada:
http://paa2005.princeton.edu/download.aspx?submissionId=50599

Kajian adalah tentang mengetahui tahap pencapaian murid di Malaysia dalam subjek matematik dan sains. Responden yang terpilih adalah murid yang menduduki TIMSS 1999. Melalui kajian ini, didapati murid bukan melayu menunjukkan keputusan yang lebih baik di dalam subjek matematik tetapi tidak dalam subjek sains. Selain itu juga, murid lelaki menunjukkan prestasi yang lebih baik dalam matematik dan sains berbanding murid perempuan. Ibu bapa dan pendidikan mereka juga memberi kesan terhadap pencapaian matematik tetapi bukan subjek sains.
Melalui dapatan ini, dapatlah dikatakan bahawa pencapaian murid dalam TIMSS adalah bergantung kepada pelbagai faktor. Namun begitu, kita masih lagi berada di tahap kurang memberansangkan di dalam TIMMS kerana banyak faktor yang belum diatasi seperti jurang pendidikan yang berlaku iaitu kurangnya kemudahan yang disediakan buat murid yang berada di luar negara.
Selain itu juga, melalui kajian ini, dicadangkan juga agar polisi pendidikan diperbaiki kerana untuk mencapai tahap pendidikan antarabangsa, dasar pendidikan yang cekap berpengetahuan yang menyeluruh diperlukan. Polisi tersebut termasuklah menyediakan kemudahan kepada keluarga, murid, guru dan sekolah, mengubah kurikulum,  dan melaksanakan amalan pengajaran.
Secara amnya, kajian merujuk kepada perubahan besar-besaran yang perlu dilaksanakan oleh pihak kementerian pendidikan kerana tunjangnya adalag kurikulum yang bersesuaian perlu dirangka bagi mencapai prestasi yang lebih baik dalam pendidikan matematik. Oleh itu, besarlah tanggungjawab pihak kementerian untuk membuat perubahan agar pendidikan matematik negara ini setanding dengan negara luar.

No comments:

Post a Comment