Friday, 13 April 2012

Artikel 4


Profession Keguruan Pilihan Terakhir? Suatu Tinjauan
Oleh: Ibrahim bin Ahmad


            Artikel ini membincangkan tentang cabaran-cabaran yang perlu dihadapi oleh guru dalam era digital serta persoalan yang timbul iaitu adakah profession ini merupakan pilihan terakhir. Dunia pendidikan sering menjadi isu penting tidak kira dari segi pendidiknya, kaedah yang digunakan, ganjaran dan kenaikan pangkatserta isu-isu semasa yang tidak pernah sunyi dari membabitkan diri pendidik tersebut. Bidang perguruan sering dianggap sebagai profession kelas pertengahan jauh ditinggalkan oleh bidang-bidang professional yang lain seperti kedoktoran, kejuruteraan mahupun bidang perakaunan. Masyarakat menganggap bidang ini adalah pilihan terakhir sekiranya tiada kerjaya professional lain yang sesuai atau tidak mendapat kerja. Masyarakat menganggap untuk menjadi seorang guru bukanlah satu tugas yang sukar. Bidang keguruan sering dianggap sebagai satu kerjaya pilihan terakhir bagi sesetengah orang. Sebenarnya tanggungjawab mendidik anak bangsa bukanlah sesuatu perkara yang mudah kerana jatuh bangun anak bangsa terletak di atas bahu kita. Cabaran dalam Wawasan 2020 adalah antara yang perlu ditangani oleh para pendidik untuk melahirkan masyarakat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berdaya saing. Pada asanya profession keguruan sejak dari dulu lagi adalah sama, iaitu mengajar, mendidik dan mengubah manusia yang bernama pelajar dari keadaan yang tidak mengenal huruf, tidak tahu mengira, dan tidak boleh membaca kepada seorang yang celik huruf, bijak mengira dan menjadi manusia yang berjaya (Shuib & Johari, 2001)


No comments:

Post a Comment