Saturday, 7 April 2012

Artikel 3


Pembelajaran Matematik Di Luar Bilik Darjah Dan Penggunaan Seni Warisan Dikir Barat
Oleh: Husna Hasan, Salmiza Shariff, Noor Idiana Adnan

RINGKASAN
Kajian ini dijalankan bagi meninjau sejauh mana keberkesanan kem motivasi matematik yang berasaskan penggunaan seni warisan dikir barat terhadap persepsi pelajar dan  tahap kefahaman konsep matematik mereka.
            Kem motivasi ini menerapkan kaedah pembelajaran matematik di luar bilik darjah. Pelbagai aktiviti yang menarik dijalankan tidak seperti pembelajaran di bilik darjah yang kebiasaannya dijalankan secara normal. Antara aktiviti-aktiviti yang dijalankan di kem motivasi ini adalah aktiviti rekreasi matematik yang menuntut pelajar menjalankan penyiasatan mini bagi menyelesaikan masalah matematik, aktiviti rekacipta yang menuntut pelajar mencipta model kawasan sekolah menggunakan bentuk-bentuk geometri, aktiviti mini olimpiad di mana pelajar perlu menjawab beberapa soalan yang mencabar dan seterusnya aktiviti pentas matematik di mana pelajar berpeluang membuat persembahan pentas bertemakan unsur-unsur matematik. Apa yang akan difokuskan oleh penyelidik adalah aktiviti persembahan pentas yang melibatkan persembahan seni warisan dikir barat. Penyelidik menguji bagaimana dikir barat boleh digunakan dan penerimaan pelajar dalam pembelajaran satu konsep matematik.   
          Kajian ini melibatkan 100 orang pelajar tahun 4 yang berumur 10 tahun dari 12 buah sekolah luar bandar disekitar sebuah negeri yang dipilih untuk menghadiri kem ini. Pelajar-pelajar yang dipilih menyertai kem ini terdiri dari pelajar GALUS. Ini bertujuan memudahkan penyelidik melihat perbezaan pencapaian yang signifikasi selepas kem motivasi dijalankan. Penyelidik percaya bahawa pencapaian pelajar GALUS  boleh ditingkatkan dengan adanya sokongan dan dorongan.
         Sebulan selepas kem motivasi dijalankan, seramai 58 bekas peserta kem ditemuduga dan disoal selidik bagi mengkaji tahap keberkesanan kem tersebut terutama terhadap minat dan pandangan mereka terhadap matematik. Hasil daripada temuduga dan soal selidik terhadap 58 pelajar tersebut, didapati bahawa tujuh daripada lapan orang pelajar yang pada asalknya tidak meminati matematik mula menyukai matematik selepas menyertai kem ini.
         Kesimpulannya, keberkesanan kaedah pembelajaran luar bilik darjah yang melibatkan seni warisan dikir barat ini memberikan kesan yang bererti terhadap minat dan tanggapan pelajar. Guru perlu kreatif mempebagaikan kaedah pengajaran supaya dapat menarik minat pelajar. Harus diingat bahawa pembelajaran bukan hanya berlaku dalam bilik darjah sahaja.
Kritikan dan komen
     Artikel ini sangat menarik minat saya dan membuatkan saya terfikir untuk mengaitkannya dengan etnomatematik. Jarang pendekatan sebegini diamalkan di kalangan guru-guru di Malaysia. Ianya merupakan idea kreatif pada penyelidik. Penyelidik memanipulasikan minat dan kecenderungan kesenian dikir barat bagi menarik minat pelajar untuk belajar matematik dan seterusnya menguasai konsep matematik. Pada masa yang sama, bukan sahaja konsep matematik yang dikuasai, aktiviti seperti ini mampu memupuk semangat cintakan warisan budaya sendiri. Ia memberikan kesedaran untuk memelihara seni budaya agar tidak luput ditelan zaman.
Kekuatan artikel ini adalah dari segi huraiannya yang jelas. Bahasa yang digunakan mudah difahami. Kajian ini melibatkan seramai 58 murid yang mana hasilnya boleh mewakili pelajar-pelajar di Kelantan. Limitasinya pula adalah, hasil kajian ini tidak boleh di anggap hasil bagi seluruh pelajar di Malaysia kerana dikir barat hanya budaya bagi penduduk di Kelantan.

No comments:

Post a Comment