Friday, 11 May 2012

Perbentangan Kumpulan 12: PENGINTEGRASIAN ICT

Terdapat beberapa faktor yang menjadi isu tentang pengintegrasian ICT di dalam kurikulum Malaysia iaitu;
a) Budaya sekolah
b) Jurang ICT & Digital
c) Kekangan masa
d) Sikap pentadbir
e) Sistem penyelenggaraan
f) Kekurangan infrastruktur & bahan sokongan
g) Masalah perisian
h) Faktor guru
i) Susah dapat internet

Ikuti perbincangan dan maklumat lebih lanjut melalui blog ini - - - > http://isuict.blogspot.com/

No comments:

Post a Comment