Saturday, 12 May 2012

ICT as a Learning Tool to Assist Teaching ICT in Primary Schools

Penulis: Ruba Abu Hassana dari Coventry University, School of Art and Design, UK.
Pautan: newmedia.yeditepe.edu.tr/pdfs/isimd_06/10.pdf

Sinopsis:
Artikel ini membincangkan amalan semasa dan teknik pengajaran yang digunakan dalam pengajaran kurikulum ICT di sekolah rendah dan halangan utama dalam pengajaran. Simi-struktur temubual dengan guru-guru dan penyelaras ICT di samping pemerhatian di dalam bilik darjah
mendapati kaedah pengajaran menggunakan ICT di sepuluh buah sekolah rendah di Coventry semasa musim luruh tahun 2005 menunjukkan kesan positif. Walaubagaimanapun, terdapat beberapa halangan utama yang membantutkan proses pengajaran menggunakan ICT di sana iaitu;

1) tiada sokongan dan pengajaran bertumpu kepada teknik tradisional
2) tiada prasarana interaktif multimedia
3) guru tidak yakin
4) had pengetahuan dan pengalaman guru dalam bidang ICT

Ulasan / Kritikan:
Artikel ini terlalu general. Perbincangan tidak dijalankan secara terpetrinci terhadap setiap aspek halangan dalam pengintegrasian ICT. Dicadagkan supaya kajian lanjutan dijalankan oleh pengkaji-pengkaji untuk meningkatkan mutu pengintegrasian ICT.

No comments:

Post a Comment