Sunday, 13 May 2012

ICT in Primary Schools are Learning Tools, Not Tools to be Learned

Penulis: Tara Homeri melalui Women of Uganda Network.
Pautan: http://www.wougnet.org/cms/content/view/809/237/

Sinopsis:
Memang tidak dapat dinafikan bahawa menggabungkan ICT dalam pendidikan dapat memperbaiki serta meningkatkan kualiti pendidikan pelajar. Di dalam artikel ini, beliau hanya menyentuh aspek seorang guru sebagai penggerak untuk pengintegrasian ICT itu sendiri. Di dapati;
1) guru mempunyai sedikit pengetahuan tentang penggunaan ICT
2) guru tiada latihan yang secukupnya
Hal ini menjadi satu isu kepada guru di dalam pengintegrasian ICT dalam pendidikan matematik.

Ulasan / Kritikan:
Artikel ini membincangkan masalah guru dalam mengintegrasikan ICT tetapi tiada cadangan penambahbaikan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Walaubagaimanapun, artikel ini sangat baik untuk mengukuhkan lagi sokongan mengenai GURU sebagai salah satu faktor yang membantutkan pengintegrasian ICT. Diharap perbincangan dan cadangan untuk menyelesaikan masalah ini dapat diteruskan.

No comments:

Post a Comment